írás, versek

Rétegek

lázas álomképekben
többet és nagyobbat teremt
a pallérozott elme
és kérlelhetetlen vágyat mindezekre

eltévedt katonák bolyonganak
sárga térképeken átrajzolt, vékony vonalak közt
remegő munkáskezek és szegénység

de itt most (és mindörökké)
az alföldi pasztell-tágasságban
ahol letette kincseinek egy részét a folyó
messzi hegyekben fogant patak
hatalmas életkereket forgat békésen

aki elég bátor
belenéz az időbe

a vásznon nehéz, olajszínű tér sejlik át
árnyék a könnyű tájon

mint vidámpark elvarázsolt kastélyában
mikor a látogató sokszoros tükörképe
egyszerre látszik közel és a messzeségben
most is együtt van jelen
múló idő és a végtelen

olaj és víz
elegyedni nem képes
rétegei megtartják egymást
nyúlánk fák összefűzik
a földet az éggel
lent csendes kövek
fent madarak puha tollai
őrzik a nap melegét

barna földbuckák, könnyű gézfelhők
együtt fodrozódnak a fényes nyárban
és beavatják a part jószívű tanúit

Kotász Károly: Malomtó

megjelent: Ég és Föld – képzőművészeti és irodalmi album Kotász Károly (1872-1941) tiszteletére, Dr. Kotász könyvkiadó, 2023